top of page
Search
  • Aktietoppen

Telekom

Analys per den 15 oktober 2020

Denna gång har vi analyserat nyckeltalen för 39 bolag inom telekom, kommunikation bredband och telefoni. Det är områden som är mycket spännande bl a med framväxten av 5-g nätet och den pågående digitaliseringen i samhället.

Det finns många intressanta bolag med stor potential. Vår utgångspunkt i analysen är som alltid företag medstabil ekonomi och fina nyckeltal. Ett bolag med stark balansräkning och mycket intressanta framtidsutsikter är Ovzon med kurs 72,80 den 14 oktober. Listad på First North.


Ovzon tillhandahåller satellitbaserade lösningar för bredbandstjänster främst i områden utan fungerande infrastruktur. I kvartalsrapporten för kvartal två kan vi läsa att bolaget arbetar med att utveckla en kommande satellit (Ovzon 3) för att ytterligare stärka möjligheten att betjäna kunder med krav på global täckning.

Ovzon har en mycket stark balansräkning efter nyemissioner under året. Bolaget har en soliditet på 94%. Det egna kapitalet är 39 kr per aktie, vilket motsvara 54% av börskursen. Genomsnittet i gruppen är ett eget kapital på c:a 35% av börskursen. Vinsten per aktie är 0,06 kr. Bolaget sitter på stora möjligheter att göra betydande vinster de kommande åren.


En av största ägarna är investmentbolaget Bure, som har visat att de gör bra bedömningar av sina innehav. Bures aktie har gått upp 162 % den senaste treårsperioden.

Vi ser fram emot att få ta del av Ovzons kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020. Rapporten publiceras den 21 oktober.

bottom of page