top of page
Search
  • Aktietoppen

Välkommen till Aktietoppen!

Updated: Sep 7, 2020

Detta är ett forum för att hitta köpvärda aktier i företag med stabila balansräkningar, bra P/E tal, bra lönsamhet och kassaflöde.


I vår analys är utgångspunkten för stabila balansräkningar hög soliditet och högt eget kapital i förhållande till aktiekursen. Vi tittar även på det egna kapital efter reducering av immateriella tillgångar.


Utifrån en statistisk modell analyserar vi nyckeltal för att hitta köpvärda aktier.


Löpande publiceras analysresultat här.


I Facebook gruppen Aktietoppen vill vi diskutera det resultat som har publicerats här.

Syftet med detta är att hitta förklaringar till aktuellt aktievärde eller kunna konstatera att aktien är köpvärd. Vi är tacksamma för kommentarer angående Aktietoppen och svarar på mail i möjligaste mån.


Vi försöker även hitta aktier som ligger rätt utifrån vad som händer på marknaden och samtidigt har relativt bra nyckeltal.


Lämna gärna önskemål om branscher som ni vill att vi analyserar:


info@aktietoppen.se


Recent Posts

See All

Analys per den 15 oktober 2020 Denna gång har vi analyserat nyckeltalen för 39 bolag inom telekom, kommunikation bredband och telefoni. Det är områden som är mycket spännande bl a med framväxten av 5-

bottom of page