top of page
Search
  • Aktietoppen

Analys den 25 september 2020

Updated: Sep 27, 2020

Vi har analyserat nyckeltalen för 32 investmentbolag. Bland Kinnevik och Svolder, som ligger i topp avseende nyckeltalen, finns även Karolinska Development.

Kurs 2,73 den 24 september. Listad på Small Cap.


I delårsrapporten för perioden jan-jun 2020 Kan man läsa att Karolinska Development är ett investmentbolag som erbjuder en unik möjlighet att ta del av värdeutvecklingen i ett antal nordiska life science-bolag med betydande kommersiella möjligheter. Åtta av de tio portföljbolagen har läkemedelskandidater i pågående kliniska studier eller godkända produkter i tidig lanseringsfas. Under den återstående delen av 2020 och början av 2021 förväntas två portföljbolag presentera kliniska fas 2 och fas 3-resultat. Dessa studieresultat har potential att väsentligen öka möjligheterna till attraktiva avyttringar eller licensaffärer. Jämförbara läkemedelskandidater har de senaste åren utlicensierats eller sålts till avtalsvärden som uppgår till miljardbelopp för de enskilda projekten.

Karolinska Development meddelade den 18 september att portföljbolaget OssDsign har givits ett godkännande av det amerikanska patentverket (USPTO) för ett patent relaterat till designen av bolagets produkt Cranial PSI. Genom godkännandet stärks patentskyddet för sin teknologi på bolagets viktigaste marknad USA. Bolaget erhöll patentskydd för produkten i Europa och Japan under föregående år och i Australien under början av 2020. Med godkännandet från den amerikanska myndigheten har nu bolaget etablerat ett starkt patentskydd för Cranial PSI på samtliga nyckelmarknader. Patentfamiljen, som är giltig till 2035, förstärker OssDsigns redan omfattande internationella patentskydd

Bolaget har en stark balansräkning med en soliditet på 88%. Det egna kapitalet och substansvärdet är enligt halvårsrapporten 5,05kr per aktie, vilket är 85% över aktuell börskurs. Och dessutom med ett så lågt P/E tal som 2,5 ser aktien mycket intressant ut.

För att minska denna betydande skillnad mellan substansvärde och börsvärde anger bolaget i halvårsrapporten att de kommer att intensifiera arbetet med att belysa potentialen i bolagets affärsmodell och investeringsportfölj för nuvarande och potentiella nya investerare. De kommer även att utvärdera möjligheter för att ytterligare förstärka den finansiella situationen och – främst av allt – fortsätta vårt aktiva arbete för att bistå portföljbolagen i deras värdeskapande.Recent Posts

See All

Analys per den 15 oktober 2020 Denna gång har vi analyserat nyckeltalen för 39 bolag inom telekom, kommunikation bredband och telefoni. Det är områden som är mycket spännande bl a med framväxten av 5-

bottom of page