top of page
Search
  • Aktietoppen

9 bolag inom media och publicering


Vi har analyserat några nyckeltal för nio bolag inom media och publicering.

Följande bolag ingår i anlaysen:

ScandBook, Elanders, MTG, Mavshack, Newton Nordic, Storytel, Nordic Entertainment,

News 55 och Nexar Group


Scandbook Holding AB är det bolag som sticker ut mest positivt utifrån nyckeltalen.


Kurs 14,70 den 4 september

Listad på First North

Scandbook Holding AB är främst verksamt inom tillverkning av pappersböcker.

Bolaget är engagerat i hela processen från typsättning och val av papper till

slutkvaliteten på den färdiga boken


ScandBook har en stark finansiell ställning med en soliditet på 65% och eget kapital

på 39 kr per aktie, vilket ger en kurs motsvarande endast 37% av eget kapital. Genomsnittet i den analyserade gruppen är en kurs på drygt 600% av eget kapital.

Även om man rensar bort immateriella tillgångars påverkan av

eget kapital så är eget kapital 25 kr per aktie för ScandBook, vilket motsvara 57% av aktiekursen.


ScandBook har ett P/E tal på 7,7, genomsnittet för den analyserade gruppen är negativt.


Kursen på Scandbook har gått upp med 10 % den senaste månaden och 23 % på ett år. Detta kan jämföras med Storytel som gått ned med 5% den senaste månaden och

gått upp med 114 % på ett år.

Bolaget lämnade en positiv rapport för andra kvartalet 2020 med ökad omsättning och resultat jämfört med föregående år. Bolaget skriver i rapporten att farhågorna om sämre efterfrågan p.g.a Covid-19 inte besannades, tvärtom har efterfrågan ökat. Bolagets analys är att skönlitterära böcker fyller ett viktigt behov när resande och restaurangbesök minskar. Företaget har kunder i 12 länder och stärker sin position i Nordeuropa. Likviditeten i bolaget är fortsatt god.


Aktietoppen tror att försäljningen av pocketböcker har en fortsatt ljus framtid även i det digitala samhället.


Scandbook Holding AB är ett mindre bolag med ett börsvärde på 67 MSEK. Bolaget har relativt få aktieägare och har därför har aktien inte så hög omsättning. Med nuvarande värdering kan det vara intressant för huvudägarna att lägga ett bud på övriga aktier.


Vi är intresserade av synpunkter från och er angående bolag inom media & publicering och tar gärna emot önskemål avseende andra intressanta branscher för en genomgång av nyckeltalen.


Jämförelse den 200904 Kurs EK/aktie P/E Börsvärde MSEK

Scanbook 14,70 39 8 67

Storytel 231,50 19 - 59 14.819Recent Posts

See All

Analys per den 15 oktober 2020 Denna gång har vi analyserat nyckeltalen för 39 bolag inom telekom, kommunikation bredband och telefoni. Det är områden som är mycket spännande bl a med framväxten av 5-

bottom of page