top of page
Search
  • Aktietoppen

7 bolag inom sport och fritid

Ingående bolag: AIK fotboll, MIPS, Wonderful Times Group, Hästkällaren, Strax,

Spint International och Hövding

Av nämnda bolag innehar Wonderful Times Group de bästa nyckeltalen i gruppen.

Kurs 10.70 den 24 september.

Listad på spotlight.

Wonderful Times Group är ett Sverige-baserat bolag med huvudkontor i Husqvarna. Företaget grundades 2005. Wonderful Times Group är främst verksamt inom utveckling, försäljning och marknadsföring av barnprodukter

Bolaget har en stark balansräkning med en soliditet på 75%, genomsnittet i gruppen är 39%. Det egna kapitalet ligger på samma nivå som aktiekursen. P/E tal 13,9.

I kvartalsrapporten för andra kvartalet kan man läsa att omsättningen har gått ned på grund av Covid-19. Resultatet har dock kunnat hållas på en acceptabel nivå med åtgärder på kostnadssidan och statliga stöd. Mycket glädjande är att online försäljningen ökar.

Bolaget ser positivt på framtiden och är övertygade om att de har goda förutsättningar för att uppnå bolagets finansiella mål.

Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt 10%.

Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%.

Soliditet på minst 40%.

Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-40% av vinsten efter skatt.

Recent Posts

See All

Analys per den 15 oktober 2020 Denna gång har vi analyserat nyckeltalen för 39 bolag inom telekom, kommunikation bredband och telefoni. Det är områden som är mycket spännande bl a med framväxten av 5-

bottom of page